• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Dawid Kuczała i Oliwier Wokurka finalistami XIII Powiatowego Turnieju Wiedzy „1 z 12”.

W dniu 18 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle odbył się XIII Powiatowy Turniej Wiedzy „1 z 12”. Pytania turniejowe dotyczyły interdyscyplinarnej wiedzy ósmoklasisty.

Do Turnieju zgłoszono kilkudziesięciu uczniów ze szkół podstawowych powiatu jasielskiego.

Naszą szkołę reprezentowali: Gabriela Cichoń, Maja Dąbrowska, Maja Dybaś, Dawid Kuczała, Oliwier Wokurka. Opiekunem była pedagog Joanna Kmieć.

Turniej złożony był z II etapów. W I etapie trwającym 30 min. uczestnicy rozwiązywali test zawierający 30 pytań zamkniętych, gdzie należało wybrać 1 z 4 możliwych odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymał 1 pkt.

W czasie półgodzinnej przerwy komisja poprawiała prace uczniów, natomiast uczestnicy brali udział w zajęciach przygotowanych przez Zespół Szkół nr 4 w Jaśle.

Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 12 uczestników – finalistów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w pierwszym etapie.

W gronie najlepszej „12” powiatu znaleźli się uczniowie naszej szkoły:
Oliwier Wokurka i Dawid Kuczała.

W finale Turnieju uczestnicy udzielali ustnych odpowiedzi na 5 pytań (w czasie 3 sekund na każdą odpowiedź), wylosowanych przez siebie, z listy przygotowanych przez komisję pytań finałowych.

Uzyskane punkty w I i II etapie Turnieju zostały zsumowane i zadecydowały one o kolejności zajętego w Turnieju miejsca.

Wszyscy finaliści (miejsca 1 – 12) otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle.

Serdecznie gratulujemy!!!

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis