• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

KONKURS PLASTYCZNY-  STRAŻACKI

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Strażackim KonkursiePlastycznym edycja 2023/2024.
Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci i  młodzieży działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Tematyka-   konkursu obejmuje udział   straży pożarnej w akcjach ratowniczo- gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego.

Szkoły podstawowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 klasy I-IV
 klasy V-VIII

Konkurs odbywa się w kilku etapach. ETAP GMINNY – do 12.stycznia 2024r.
Termin składania prac do 05.01.2024 r. u nauczyciela plastyki – Barbary Tomaszewskiej.

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis