• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

KONKURS PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY

W dniu 17 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny w ramach akcji edukacyjnej „Dbam o naszą planetę”. Konkurs zorganizowany został w związku z przypadającym 22 kwietnia Dniem Ziemi, skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu był Wójt Gminy Nowy Żmigród. Celem konkursu było: podniesienie świadomości ekologicznej, kształtowanie poczucia odpowiedzialności na otaczającą nas przyrodę, zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę segregacji odpadów i możliwość powtórnego wykorzystania – recyklingu, pobudzenie inwencji twórczej i rozwój zdolności manualnych dzieci w zakresie ponownego wykorzystania surowców wtórnych, promowanie wiedzy na temat PSZOK Nowy Żmigród oraz wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

Konkurs przebiegał 3 kategoriach wiekowych: dzieci z oddziałów przedszkolnych: wykonywały pracę plastyczną płaska, przedstawiająca, jak przedszkolak dba o naszą planetę; uczniowie z Klas I – V wykonywali pracę przestrzenną – zwierzątko wykonane z surowców wtórnych, tj. torebek foliowych, makulatury, zakrętek, plastikowych butelek, puszek, kapsli, kartonów po mleku oraz innych odpadów przeznaczonych do recyklingu; natomiast uczniowie z klas VI – VII pisali test wiedzy przyrodniczo- ekologicznej.

W kategorii klas VI – VIII – I miejsce zajęła Martyna Idzik,
II miejsce – Maja Maresz,
III miejsce – Natalia Mrugał.

W kategorii klas I – V – III miejsce zajęła Iga Turczyk

Gratulujemy!

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis