• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

„Szkoła pamięta” – Mój przodek moim bohaterem.

„Człowiek żyje dotąd, dopóki trwa pamięć o nim”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas piątych również włączyli się w akcję „Szkoła pamięta” organizowaną przez MEIN.

Wykonali okolicznościowe gazetki mające na celu zwrócenie uwagi na potrzebę pielęgnowania pamięci o przodkach, a na zajęciach z wychowawcą każdy uczeń w paru słowach przedstawił zebrane informacje i pamiątki o przodku, którego uważa za swojego bohatera.

Wszyscy uczniowie aktywnie włączyli się w organizowaną akcję i ze wzruszeniem wspominali bliskich zmarłych, a w trakcie zajęć powstała okolicznościowa tablica.

 Wychowawcy i uczniowie klasy 5a i 5b.

 

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis