• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Wycieczka do Krempnej

Uczniowie klasy 1b wraz z opiekunami – Krzysztofem Gorczycą i Beata Pieszczoch byli na wycieczce w muzeum Magurskiego Parku Narodowego
w Krempnej. Dzieci oglądały wystawę przyrodniczą przedstawiającą 4 pory roku zorganizowaną w formie spektaklu, w ten sposób mogły prześledzić zmiany zachodzące w przyrodzie. Dzięki multimedialnej ekspozycji znajdującej się na korytarzach mogły przyrodę nie tylko poznać, ale też doświadczyć.


Następnie brały udział w warsztatach o orliku krzykliwym. Dowiedziały się,
w jakim celu tworzy się parki narodowe, co oznaczają pojęcia: park narodowy, rezerwat, gatunek chroniony, czy eksponat. Na koniec zajęć dzieci otrzymały książeczki, które po uzupełnieniu mogą przywieźć do MPN.

Beata Pieszczoch

GALERIA:

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis