• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Zajęcia świetlicowe

Każdy uczeń jest dla nas wyjątkowy i podchodzimy do niego w sposób indywidualny. Kładziemy nacisk na integrację grupy świetlicowej oraz na rozwój każdego dziecka. W grupie uczniów naszej świetlicy, dzieci znajdują wielu przyjaciół oraz uczą się wzajemnej pomocy, serdeczności i tolerancji.

         Organizujemy ciekawe zajęcia, które rozwijają zarówno zainteresowania jak i zamiłowania każdego dziecka. W naszej świetlicy odbywają się zajęcia, które kształtują w młodych ludziach zamiłowanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego oraz chronią przed nudą. Prowadzenie zorganizowanych zajęć ma na celu umiejętne wykorzystanie czasu wolnego, który odpowiednio zagospodarowany może pełnić różnorakie funkcje, dostarcza dzieciom wielu pozytywnych wrażeń i rozwija spostrzegawczość, koncentruje uwagę, rozwija pamięć, kreatywne myślenie, motywację do uczenia się, zapewnia rozwój mowy, oraz rozwój uczuciowy i społeczny.

                                                                                                                                                                                                                 Renata Piątkowska

 

GALERIA:

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis