• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Zuzanna Leputa laureatką Gminy Nowy Żmigród w konkursie „Ratujmy klimat”

 

W dniu 8 marca 2023 roku w Jasielskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie i rozdanie nagród z konkursu „Ratujmy klimat” organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW" , współfinansowanego ze środków norweskich.   

Celem konkursu było wzmocnienie świadomości  uczniów na temat zmian klimatu, kształtowanie postaw ekologicznych, wzbudzenie zrozumienia konieczności ochrony środowiska lokalnego. W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych należących do 22 gmin ZGDW w Jaśle.

Zuzanna Leputa uczennica kl. 8a zdobyła tytuł laureatki Gminy Nowy Żmigród oraz wyróżnienie w ogólnej klasyfikacji. Wręczenia nagród i dyplomu dokonali organizatorzy wraz z Wójtem Gminy Nowy Żmigród panem Grzegorzem Barą.

Podczas tej uroczystości nastąpiło również przekazanie sprzętu, jako pomocy dla mieszkańców Ukrainy. Na zaproszenie ZGDW do Jasła przyjechali przedstawiciele strony ukraińskiej. Pomocy udzieliło 14 gmin należących do ZGDW oraz Caritas Okręg Jasło, przekazując 14 pił wysokiej klasy.

received 148035494838296.jpeg

Barbara Świerzowska

received 220109180516488.jpeg

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis