Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie www.nowyzmigrod.edu.pl
sobota, 25 czerwiec 2022 13:23
Z przyjemnością informujemy, że 24 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie  nagród Wójta Gminy Nowy Żmigród dla najzdolniejszych uczniów ze szkół podstawowych. Wyróżnienia otrzymali uczniowie, którzy na świadectwie uzyskali najwyższą średnią oraz wzorowe zachowanie.

Nagrody otrzymało 42 uczniów w tym 16 uczniów z naszej szkoły:

sobota, 25 czerwiec 2022 12:34
,,Są słowa mieniące się pełnią barw i działające jak słota jesienna. Słowa ,,ortografia” czy ,,pisownia” nie budzą nastrojów podniosłych, można by ich barwę emocjonalną zestawić z dokuczliwością uwierania buta. A jednak w odczuciu społecznym błąd ortograficzny traktowany jest jako oznaka braku elementarnej kultury, gorzej niż np. pomyłka w mnożeniu czy pomieszanie ważnych nazwisk lub dat historycznych.”
Jan Tokarski, Traktat o ortografii polskiej

9 maja 2022r.  w Nowym Żmigrodzie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny pod patronatem pana wójta Grzegorza Bary.

Każdy konkurs ortograficzny to wspaniała okazja do rozwijania zainteresowań językiem  oraz podniesienia kompetencji ortograficznych i interpunkcyjnych.

Konkurs ma na celu propagować zasady poprawnej polszczyzny, sprawdzać stopień przyswojenia przez młodzież zasad ortograficznych a także umiejętność ich poprawnego stosowania.

W zmaganiach ortograficznych wzięło udział 15 uczniów z naszej gminy.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: klasy 4-6 i klasy 7-8.

Uczestnicy musieli się zmierzyć się z pełnym pułapek ortograficznych testem znajomości zasad pisowni polskiej oraz wyjątków od reguł ortograficznych.  Wszyscy udowodnili, że sprawnie posługują się pisaną odmianą naszego niełatwego języka i niestraszne im pułapki językowe.

Laureaci konkursu

klasy 4-6

I miejsce    Ksawery Urbanik        Szkoła Podstawowa w Łężynach
II miejsce   Natalia Mrugał            Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie
III miejsce  Anna Adamik              Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Klasy 7-8

I miejsce     Kinga Lubaś                 Szkoła Podstawowa w Łężynach
II miejsce    Jolanta Więcek           Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie
III miejsce   Anna Bożętka             Szkoła Podstawowa w Łysej Górze     
Szkoły
I miejsce                                           Szkoła Podstawowa w Łężynach
II miejsce                                         Szkoła Podstawowa w Łysej Górze
III miejsce                                       Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie


Mistrzowie otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy słodki poczęstunek. Gratulujemy uczniom, którzy na pewno włożyli wiele wysiłku w przygotowanie się do konkursu i życzymy im dalszych sukcesów w potyczkach z ortografią!

W komisji konkursowej pracowały panie: Dorota Bułka, Teresa Książkiewicz, Barbara Marszał, Iwona Turek.

Konkurs zorganizowały panie: Iwona Turek i Barbara Marszał, która przygotowała także słodki poczęstunek.

Dziękujemy panu Wójtowi oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za sfinansowanie zakupu nagród, Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie za współpracę i pomoc w organizacji konkursu na etapie gminnym.

czwartek, 23 czerwiec 2022 15:57
Od początku roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie prowadzone były zajęcia kółka chemicznego, realizowane na podstawie innowacji pedagogicznej „Młody chemik”. Głównym celem zajęć było rozwijanie zainteresowań uczniów chemią, prowadzenia eksperymentów, prezentowanie wyników własnych obserwacji oraz  wykorzystanie wiedzy  chemicznej w praktyce życia codziennego. Uczniowie wdrażani byli do twórczego myślenia, samodzielnego planowania i przeprowadzania eksperymentów chemicznych oraz do zachowania przy tym bezpieczeństwa i porządku. W zajęciach brali udział uczniowie klasy 6a i 7a. Pod nadzorem nauczyciela wykonywali doświadczenia z rożnych dziedzin chemii, np.; badanie składu powietrza, krystalizacje, chromatografie bibułową, sporządzanie roztworów o danym stężeniu, mieszaniny substancji i metody ich rozdziału, badanie gęstości substancji, wskaźniki kwasowo – zasadowe, pH roztworu, elektrolizę soli. Różnymi sposobami wykonywali sztuczny śnieg, badali napięcie powierzchniowe cieczy oraz właściwości cieczy nienewtonowskiej, budowali obwody elektryczne, sami stworzyli przepis na ciastolinę bez gotowania.  Wykrywali w produktach spożywczych obecność białka, skrobi, utwardzali tłuszcze ciekłe. Badali wpływ kwasów na węglany wapnia, tym sposobem otrzymali gumowe jajko.

Wiele zajęć z grupą uczniów klasy 7a poświęcono na wykonywanie doświadczeń biochemicznych, w oparciu o instrukcje otrzymane z Politechniki Rzeszowskiej. Uczniowie badali m.in.:

  • Czy cukier zawsze jest słodki?
  • Dlaczego krew jest czerwona ?
  • Po co pić mleko?
  • Czy w jelitach mamy drugi mózg?
  • Tłuszcz jeść czy nie jeść – oto jest pytanie?

Uczniowie kl. 7a przygotowali również pokaz ciekawych doświadczeń chemicznych dla młodszych klas SP w Nowym Żmigrodzie.

Na szczególną uwagę zasługuję fakt, że uczniowie wykonywali doświadczenia o treściach znacznie przewyższających podstawę programową z chemii w szkole podstawowej. Wykazywali duże zaangażowanie, dociekliwość, niejednokrotnie sami zgłębiali dany temat, proponowali doświadczenie do wykonania i dzielili się ciekawostkami z innymi.

Barbara Świerzowska

  

czwartek, 23 czerwiec 2022 15:53
Marta Ryczak