Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Konkursy (74)

poniedziałek, 27 grudzień 2021 10:02

Święta, święta i po ...

Napisane przez
Święta, święta i po świętach, ale nie do końca.
 
Zachęcamy do udziału w konkursie „Smak polskich Świąt” organizowanym przez Fundację Most the Most. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu zdjęcia lub nagrania wideo wybranej potrawy bożonarodzeniowej.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 9 stycznia 2022 r.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 13. rok życia. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia (lub wideo) wybranej potrawy bożonarodzeniowej i podzieleniu się przepisem. Zgłoszenia należy publikować w konkursowym poście na na fanpage Fundacji Most the Most lub na Instagramie Fundacji z właściwym oznaczeniem na zdjęciu @fundacja_mostthemost

Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie. Zgoda - pobierz

REGULAMIN KONKURSU „Smak polskich Świąt”

czwartek, 16 grudzień 2021 11:21

KONKURS BIBLIJNY DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII

Napisane przez
Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej, kl. od V do VIII, pt: „Posłani pokoju Chrystusa” na podstawie Ewangelii według św. Łukasza, w roku szkolnym 2021/2022

Konkurs organizowany jest przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Partnerzy: Wydział Katechetyczny Diecezji Rzeszowskiej.

R E G U L A M I N

poniedziałek, 13 grudzień 2021 09:33

Konkurs PCK

Napisane przez
piątek, 03 grudzień 2021 13:17

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Napisane przez
poniedziałek, 22 listopad 2021 10:57

KONKURS DLA KLAS 6-8

Napisane przez
„ Żołnierz, poeta, czasu kurz..”
 

Jednym z literackich patronów 2021 roku jest Krzysztof Kamil Baczyński. Z okazji 100. rocznicy urodzin poety w naszej szkole odbędzie się konkurs literacki.

CELE KONKURSU:      

 1. Upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
 2. Popularyzacja twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i wiedzy o poecie.
 3. Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania poetą i jego dorobkiem literackim.
 4. Motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.
 5. Włączanie uczniów w ogólnopolskie wydarzenia kulturalne.

ZASADY:

 1. W konkursie biorą udział chętni uczniowie z klas 6-8.
 2. Uczestnicy w ciągu 40 minut rozwiązują test złożony z zadań wyboru oraz wymagających udzielenia własnej
 3. Zakres materiału obejmuje znajomość życiorysu poety oraz trzech wierszy: „Piosenka”, „Elegia o... (chłopcu polskim)”, „ Rodzicom”.
 4. Uczniowie przygotowujący się do konkursu korzystają z dowolnych źródeł wiedzy.
 5. Konkurs odbędzie się 15 grudnia , godzina zostanie podana bliżej terminu.
 6. Zwycięzcy otrzymają nagrody, wszyscy uczestnicy – punkty dodatnie z zachowania.
 7. Dodatkowe informacje oraz zgłoszenia uczniów u pani Małgorzaty Tłuściak i w bibliotece szkoły.

Małgorzata Tłuściak

Harmonogram konkursów przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych w województwie podkarpackim
w roku szkolnym 2021-2022 
ETAP SZKOLNY

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych
oraz Załącznikiem nr 1 do Regulaminu organizacji konkursu z informatyki
dla uczniów szkół podstawowych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2021/2022

KONKURS Z:
ETAP SZKOLNY
JĘZYKA POLSKIEGO
17 listopada 2021, środa
MATEMATYKI
18 listopada 2021, czwartek
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
22 listopada 2021, poniedziałek
JĘZYKA NIEMIECKIEGO
23 listopada 2021, wtorek
HISTORII
29 listopada 2021, poniedziałek
GEOGRAFII
30 listopada 2021, wtorek
BIOLOGII
1 grudnia 2021, środa
CHEMII
2 grudnia 2021, czwartek
FIZYKI
3 grudnia 2021, piątek
INFORMATYKI
9 grudnia 2021, czwartek
czwartek, 28 październik 2021 10:48

Czy znasz zasady bezpiecznego przebywania w gospodarstwie rolnym?

Napisane przez
Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną z 100 hulajnóg ufundowanych przez KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia, rozlosujemy 100 hulajnóg.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:
1. zrealizować kurs dostępny na stronie prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;
Uwaga! – wpisz swoje dane w ekranie na początku szkolenia;
2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy
3. przesłać do 31 października 2021 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mailhulajnoga(at)krus.gov.pl z dopiskiem/w tytule:  „Kurs e-learningowy dla dzieci”.
Informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl .
Zasady przyznawania hulajnóg dla dzieci

 

Nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR dotyczy krewnych w linii prostej tychże pracowników, tj. ich: dzieci, wnuków i prawnuków. Zadanie zostanie sfinansowane z funduszy europejskich, w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

I. Podstawowe założenia:

 1. Celem będzie wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi i młodzieżą (uczniami szkoły podstawowej i szkoły średniej) w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.
 2. Gmina Nowy Żmigród planuje zakup:
 • laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
 • ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego,
 1. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

II. Celem ubiegania się o możliwość skorzystania z dofinansowania należy złożyć podpisane poniższe dokumenty:

 1. Oświadczenie dla rodzica /opiekuna prawnego ucznia małoletniego – Zał.7 lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (pobierający naukę w  roku szkolnym 2021/2022, który ukończył 18 rok życia) – Zał. 8,
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 3. Informację dodatkową.
 4. Ponadto prosimy o załączenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie członka rodziny – krewnego w linii prostej – w PGR[1]

III. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć na Biurze Podawczym Urzędu Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród (parter – przy głównym wejściu) do dnia 03 listopada 2021 roku  do godziny 17.00 lub wysłać na podany wyżej adres. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu, dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Termin składania oświadczeń upływa 03.11.2021 r. o godz. 17:00


IV. Informacje dodatkowe:

 1. Złożenie dokumentów nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!
 2. W przypadku gdy gmina nie otrzyma grantu wystarczającego na pokrycie zapotrzebowania wynikającego ze złożonych oświadczeń mieszkańców o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 3. Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin

Załącznik nr 1 do oświadczenia - informacja dodatkowa

Załącznik nr 7 do regulaminu - wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 8 do regulaminu - wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych)

[1] W razie posiadania dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych ppgr, należy dołączyć go do oświadczenia, tj. zał.7 lub 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” (wymóg nieobligatoryjny).

czwartek, 21 październik 2021 15:34

Konkursy Kuratoryjne w roku szkolnym 2021/2022

Napisane przez
Informacje dotyczące organizacji konkursów kuratoryjnych w roku szkolnym 2021/2022 znajdują się w poniższym linku:
 

 

Strona 1 z 8