Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Konkursy (84)

Zapraszamy do udziału
w Gminnym Konkursie Ortograficznym dla Szkół Podstawowych.
Regulamin oraz zgłoszenia znajdują się w zakładce
Gminny Konkurs Ortograficzny - Regulamin Gminnego Konkursu Ortograficznego.

 

wtorek, 19 kwiecień 2022 09:25

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Napisane przez
Zapraszamy uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie do udziału w szkolnym
Konkursie Piosenki Obcojęzycznej, który odbędzie się 31 maja 2022 r.

Cele:

 • upowszechnianie znajomości języków obcych
 • rozwijanie zdolności uczniów i pobudzanie ich kreatywności

Regulamin:

 1. Biorący udział w konkursie przygotowują prezentację piosenki w języku obcym.
 2. Uczestnicy mogą występować grupowo lub indywidualnie.
 3. Do realizacji występu uczestnicy wykorzystają instrumenty muzyczne lub podkłady muzyczne.
 4. Prezentacja grup nastąpi według ustalonej kolejności, która zostanie podana w dniu konkursu.
 5. Przewiduje się punkty z zachowania dla wszystkich wykonawców oraz dyplomy i nagrody dla najlepszych wykonawców.
 6. Ocenie podlegać będzie: poprawność językowa, opanowanie tekstu, umiejętności wokalne oraz forma prezentacji scenicznej.

Zgłoszenia prosimy składać do 23 maja 2022 u nauczycieli języków obcych.

piątek, 01 kwiecień 2022 09:21

SZKOLNY KONKURS KALIGRAFICZNY

Napisane przez
W piątek 8 kwietnia, na lekcji 3 w stołówce szkolnej odbędzie się konkurs ładnego pisania dla uczniów klas IV- VI .

Jeśli piszesz  starannie i czytelnie, spróbuj swoich sił!

Zasady konkursu:

 1. Uczestnicy przepisują podany tekst na kartkę bez liniatury.
 2. Każdy pisze własnym piórem lub długopisem.
 3. Czas pracy 35 minut.
 4. W razie pomyłki można zacząć pisanie od początku nie więcej niż 2 razy.
  5. Ocenie jury podlega:
a) staranność i estetyka zapisu,
b) rozmieszczenie tekstu na kartce,
c) poprawność ortograficzna.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody, dla wszystkich uczestników – punkty dodatnie z zachowania.

Zgłoszenia do 6 kwietnia u pani Małgorzaty Tłuściak.

piątek, 18 marzec 2022 17:52

Informacja dla uczniów klas I-VIII

Napisane przez
Przypominamy uczniom klas I-VIII, że w dniach 22-23 marca 2022 roku
odbędą się klasowe eliminacje do I edycji
Zapraszamy do udziału w konkursach "Talerz pełen zdrowia" oraz "Nasza planeta, nasze zdrowie". Organizatorem konkursów jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle. Konkursy organizowane są w ramach Światowego Dnia Zdrowia dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu jasielskiego.

Szczegóły konkursu "Talerz pełen zdrowia" u pani Barbary Świerzowskiej.

Szczegóły konkursu "Nasza planeta, nasze zdrowie" u pani Barbary Tomaszewskiej.

Zapraszamy do udziału!

TALERZ PEŁEN ZDROWIA - plakat

NASZA PLANETA, NASZE ZDROWIE - plakat

 

 Regulamin

IV Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego

''ZOSTAŃ MISTRZEM PIĘKNEGO CZYTANIA”

dla klas IV –VIII szkoły podstawowej

poniedziałek, 07 marzec 2022 09:44

Zaproszenie do udziału w powiatowym konkursie ekologicznym

Napisane przez
Powiatowy Konkurs Ekologiczny
Zachęcamy do udziału w III Powiatowym Konkursie Ekologicznym EKO – JAŚLAKI  "Projekt: Eko-Miasto"
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza uczniów szkół podstawowych klas od IV - VIII powiatu jasielskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu grafiki komputerowej.

Celem konkursu jest: doskonalenie umiejętności plastycznych i wyrobienie wyobraźni artystycznej, wyćwiczenie sprawnego posługiwania się nowoczesną techniką informatyczną, stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa oraz prezentacji informatycznych dokonań.

Temat tegorocznej edycji konkursu to „Projekt witacza”. 

Witacz jest formą przydrożnej reklamy, to znak ustawiany przy wjeździe do miejscowości, miasta, gminy w celu promocji oraz powitania przyjeżdżających osób.

Prace konkursowe można nadsyłać do dnia 31.03.2022 r.

Regulamin oraz załączniki do pobrania na stronie internetowej GOKiCz w Skołyszynie: http://gokicz.skolyszyn.pl.

Renata Piątkowska

czwartek, 10 luty 2022 16:02

Szkolny Konkurs Mistrz Tabliczki Mnożenia I edycja

Napisane przez
Szkolny Konkurs Mistrz Tabliczki Mnożenia I edycja
Cele konkursu:
Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów.
Kształcenie umiejętności zastosowania prostych rachunków pamięciowych w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego.

Regulamin Konkursu

 1. Konkurs przeprowadzony jest w oddzielnych grupach wiekowych dla klas I-VIII.
 2. Konkurs jest dwuetapowy.

I etap (klasowe eliminacje)

 • Odbędzie się w klasach w dniach 22-23.03.2022r.
 • Przystąpią do niego wszyscy uczniowie klas I-VIII
 • Zadaniem uczniów będzie wykonanie jak największej liczby zadań w sposób poprawny w ciągu 20 minut
 • Zadania konkursowe będą dotyczyć umiejętności wykonywania rachunków pamięciowych i zastosowanie tabliczki mnożenia i dzielenia w zadaniach

II etap

 • Uczestniczyć w nim będą uczniowie, którzy osiągną najwyższe wyniki w pierwszym etapie (po trzy osoby z każdej klasy)
 • Odbędzie się 29.03.2022r.
 • Zwycięzcą, czyli mistrzem tabliczki mnożenia na poziomie danej klasy zostanie uczeń, który uzyska najwyższy wynik w obu etapach łącznie. W konkursie zostaną również wyłonieni wicemistrzowie.
 • Wszyscy uczestnicy drugiego etapu otrzymają dyplom i ocenę z przedmiotu matematyka, zaś mistrzowie i wicemistrzowie zostaną dodatkowo nagrodzeni upominkami.

Zakres materiału:

Klasy I-III: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 100, rachunek pamięciowy

Klasy IV: mnożenie i dzielenie pamięciowe w zakresie 1000, rachunek pamięciowy.

Klasy V-VIII: mnożenie i dzielenie pamięciowe, rachunek pisemny.

Organizatorzy:
Teresa Niemiec, Mirosław Biernacki
Strona 1 z 9