• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W NOWYM ŻMIGRODZIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024
 

Przewodniczącapani Dorota Sysoł

Zastępca: pani Beata Piekuś-Durał

Sekretarz: pani Iwona Warzecha

 

Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców reprezentuje interesy wszystkich Państwa jako Rodziców.

Gromadzimy fundusze pochodzące z dobrowolnych składek, które przeznaczone są na potrzeby uczniów. Jak co roku Rada Rodziców ustala kwotę wpłat na jej fundusz. Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne. Niemniej jednak - mając na uwadze dobro naszych dzieci - prosimy o ich dokonywanie.   

W tym roku szkolnym składka wynosi:

  • 50 zł na pierwsze dziecko
  • 30 zł na drugie dziecko
  • 20 zł od trzeciego i kolejnego Państwa dziecka, które jest uczniem naszej szkoły

Wpłaty dokonujemy do Przewodniczącej Rady Rodziców.

Opłaty można uiszczać bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców podając w tytule przelewu:
Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę.
Konto Rady Rodziców: 
82 8636 1015 3004 1602 3204 0002 Bank Spółdzielczy w Rymanowie O. w Nowym Żmigrodzie


Dziękujemy za wpłaty.

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis