Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

SPORT (24)

Dnia 12 maja 2022 r. w hali GOSiR Jedlicze odbył się półfinał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt. W zawodach udział brały: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku,  Szkoła Podstawowa z Bóbrki powiat leski, Szkoła Podstawowa w Jedliczu oraz  Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie.

Nasza drużyna zajęła 2 miejsce. Tym samym dziewczyny mają możliwość gry w barażach o awans do finału wojewódzkiego.

Skład drużyny: Natalia Warzecha, Maja Miśkowicz, Oliwia Przybyłowska, Marcelina Nawracaj, Anna Olearska, Milena Głowacka, Maja Dybaś, Julia Dynia, Martyna Idzik, trener - Stanisław Zoła.

Dziewczynom i trenerowi  gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

1. Międzygminny Turniej Piłki Nożnej Halowej Chłopców Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród 28.04.2022r.

2. Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród 29.04.2022r.

3. Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej „OPEN” o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy  Nowy Żmigród 30.04.2022r.

piątek, 10 grudzień 2021 18:21

Wyjazd na lodowisko

Napisane przez
9 grudnia, słoneczna pogoda, kilka stopni mrozu  to idealny dzień na wyjazd na lodowisko. 53 uczniów naszej szkoły (z klas IV-VIII) wraz z opiekunami, zaopatrzonych w czapki, rękawiczki i oczywiście maseczki wyjechało do Krosna doskonalić jazdę na łyżwach.

Celem wycieczki było popularyzowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego, nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach,  integracja młodzieży szkolnej oraz oczywiście dobra zabawa.

Organizatorem wyjazdu był nauczyciel wychowania fizycznego pan Stanisław Zoła.

Po wejściu na taflę lodową okazało się, że niektórzy świetnie radzą sobie na lodzie. Tym, którzy stawiali „pierwsze kroki”  w nauce jazdy na łyżwach oprócz opiekunów i starszych kolegów pomagały zaprzyjaźnione „pingwiny”. Bardzo pomocna okazała się również „banda”. Byli też tacy, którzy zaliczyli kilka upadków, ale i tak na lodowisku panowała świetna atmosfera, wszystkim dopisywał doskonały humor.

1,5 godziny minęło bardzo szybko i niestety trzeba było opuścić lodowisko. Aby zregenerować utracone siły udaliśmy się do restauracji McDonald's, a następnie do kina Helios na zabawny, a zarazem wzruszający film familijny ,,Clifford. Wielki czerwony pies".

W drodze powrotnej wszyscy uznali, że wyjazd był bardzo udany i należy go powtórzyć.

Opiekunami byli: p. S. Zoła,  p. A. Hućko, p. K. Jurkowska i p. J. Kmieć.


piątek, 10 grudzień 2021 08:24

MIĘDZYSZKOLNE TURNIEJE SPORTOWE

Napisane przez
W ostatnim czasie nasza szkoła zorganizowała dwa turnieje sportowe:

1. Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych

2. Turniej Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród

Celem zawodów było: popularyzowanie i podnoszenie poziomu gry w piłkę nożną i  w siatkówkę, propagowanie zasad fair-play w rywalizacji sportowej, kulturalnego kibicowania, możliwość wymiany doświadczeń w pracy z dziećmi oraz nawiązywanie kontaktów między szkołami.

Koordynatorem turniejów był nauczyciel wychowania fizycznego pan Stanisław Zoła.

W halowym turnieju piłki nożnej, uczestniczyło 8 drużyn z następujących szkół: SP Dębowiec, SP Osiek Jasielski, SP Samoklęski, SP Cieklin, SP Nowy Żmigród (kl.6),  SP Łężyny, SP Łysa Góra, SP Nowy Żmigród (kl.5). Nasze drużyny zajęły: 5miejsce (kl.6) i 8 miejsce (kl.5) 

Zdjęcia z turnieju można zobaczyć na stronie: https://nowyzmigrod24.pl/wiadomosci/2772-halowy-turniej-pilki-noznej-szkol-podstawowych-w-nowym-zmigrodzi.html

W Turnieju Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród wzięło udział 6 drużyn z następujących szkół: SP Nowy Żmigród, SP Dukla, SP Osobnica, SP Dębowiec, SP Samoklęski i SP Krempna.

Drużyna z naszej szkoły zajęła I miejsce.

Fundatorem nagród dla wszystkich zawodników był Wójt Gminy Nowy Żmigród pan Grzegorz Bara.

Zdjęcia można zobaczyć na stronie: https://nowyzmigrod24.pl/wiadomosci/2773-turniej-pilki-szkol-podstawowych-o-puchar-wojta-gminy-nz.html

czwartek, 23 wrzesień 2021 10:14

Tenis stołowy

Napisane przez
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie

zaprasza chętnych uczniów na zajęcia z tenisa stołowego,

które odbywają się w poniedziałki i czwartki

w godz. od 15:00 do 17:00.

Zajęcia prowadzą panowie: Adam Durał i Mariusz Sporek.

Zapisy w GOK-u.

ZAPRASZAMY

piątek, 14 maj 2021 09:13

BENIAMINEK SOCCER SCHOOLS

Napisane przez
 
 

 
 Zarządzenie nr 10/2020/2021
z dnia 23 października 2020 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
 w sprawie czasowego wprowadzenia nauczania zdalnego w klasie 3b
Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną,  na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1166) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej ustnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Zarządzam co następuje :

 § 1

Wprowadza się nauczanie zdalne w w/w  placówce dla uczniów klasy 3b na okres od dnia 26.10.2020 do dnia 30.10.2020 r.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Alicja Witkowska - dyrektor szkoły

 
 
 
Zarządzenie nr 9/2020/2021
Dyrektora Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
z dnia 23 października 2020r.
wprowadzające procedury organizacji zdalnego nauczania
od dnia 26 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r.
dla klas 4-8
 

 §1

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zawiesza się od dnia 26 października do dnia 8 listopada 2020r.zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 4, 5, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej.

 § 2

W klasach 4-8 wprowadza się z dniem 26 października 2020r.  nauczanie zdalne.

 § 3

Uczniowie pracują zgodnie z obowiązującym planem lekcji dla każdej klasy wraz  z zajęciami indywidualnymi, tj., zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne,  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia przygotowujące do egzaminu.

 § 4

Szczegółowe procedury zdalnego nauczania określone są w regulaminie ”Regulamin zdalnego nauczania Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.

 § 5

Nauczyciele będą kontaktowali się z uczniami poprzez platformę Microsoft Teams, dziennik elektroniczny oraz umówione wcześniej komunikatory.

 § 6

Świetlica szkolna dla uczniów klas 1-3 pracuje od godz. 700 do godz. 1600 .

 § 7

Obiady dla klas 1- 3 będą wydawane normalnie bez zmian, natomiast dla uczniów klas 4-8 nie będą wydawane. Zgodnie z nowymi ustaleniami nastąpi zwrot części kosztów wpłaconych na obiady za miesiąc październik dla klas 4-8.

 § 8

W ramach zdalnego nauczania szkoła udostępnia i wypożycza uczniom  sprzęt komputerowy. Możliwości szkoły w zakresie wypożyczanego sprzętu komputerowego są ograniczone.

 § 9

Przypomina się, że zgodnie z decyzją Rządu od dnia 26 października do odwołania w godz. od 8.00 do 16.00 dzieci do 16 roku życia mogą przemieszczać się tylko pod opieką osoby dorosłej.

 § 10

Zarządzenie Dyrektora Szkoły wchodzi z dniem 26 października 2020r.

Proszę o przestrzeganie reżimu sanitarnego rekomendowanego przez władze państwowe dotyczącego dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz zasłaniania ust i nosa.

 

Alicja Witkowska - dyrektor szkoły

Ogólne zasady korzystania z obiektów sportowych
Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
w okresie pandemii  koronawirusa COVID 19

 

Każda osoba korzystająca z obiektów obowiązana jest do zapoznania się z niniejszymi zasadami:

 1. Zarządzającym obiektami jest Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie.
 2. Obiekty będą otwarte od 1 lipca 2020r. w podanych niżej godzinach.
 3. Korzystanie z obiektów sportowych poza wyznaczonym czasem jest zabronione.
 4. Z obiektów mogą korzystać tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
 5. Boisko ze sztuczną nawierzchnią i siłownia zewnętrzna będą udostępniane w godzinach: 10:00 do 16:00.
 6. Hala sportowa będzie udostępniana od poniedziałku do piątku w godzinach: 16:00 do 21:00.
 7. Korzystanie z obiektów zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów - powierzchnia hali sportowej  800 m2 – 16 osób, boiska sportowe i siłownia zewnętrzna 14 osób.
 1. Korzystanie z obiektów wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr tel 13 4415031 lub 692 204 095. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę. Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa nie potwierdzi obecności na miejscu w wyznaczonym czasie.
 2. Umowy zawarte wcześniej tracą moc.
 3. Po każdych zajęciach na boisku ze sztuczną nawierzchnią wyznacza się 15 minutową przerwę, w trakcie której zawodnicy muszą opuścić obiekt. W tym czasie nastąpi dezynfekcja.
 4. Po każdych zajęciach na hali sportowej wyznacza się 60 minutową przerwę, w trakcie której zawodnicy muszą opuścić obiekt. W tym czasie nastąpi dezynfekcja.
 5. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego WC, obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców.
 6. Za rzeczy pozostawione na terenie boiska i hali sportowej zarządca nie odpowiada.
 7. Korzystający z obiektów mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:

– korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekcji dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji,
– podczas korzystania z obiektów obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi minimum – 2 metry.

 1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszych zasad korzystania, a w szczególności do poleceń pracowników hali oraz zarządcy obiektu.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności karnej z tytułu nieprzestrzegania przez Najemcę obowiązków nałożonych przepisami prawa, w zakresie zachowania warunków szczególnej ostrożności z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną epidemią koronawirusa COVID-19
 3. Wszelka odpowiedzialność karna z tytułu złamania przepisów prawa w zakresie organizacji zgromadzeń ponosi Najemca.
 4. W przypadku powzięcia informacji o powstaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród uczestników wydarzenia, Najemca jest zobowiązany poinformować pozostałych uczestników wydarzenia wraz z poinformowaniem właściwego miejscowo oddziału sanitarno-epidemiologicznego.
 5. Sprawy nieuregulowane niniejszym zasadom porządkuje regulamin ogólny obiektów.
 6. Niniejsze zasady korzystania z obiektów wchodzą z dniem podpisania do odwołania przez Zarządcę.
 7. Na terenie obiektów znajduje się system monitoringu wizyjnego.  Monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności osób korzystających z obiektów. Z klauzulą informacyjną można zapoznać się na stronie internetowej szkoły oraz w jej siedzibie. 

 

1 lipca 2020r.                                                                                                                   Alicja Witkowska – dyrektor szkoły

czwartek, 09 styczeń 2020 09:12

Wyjazd na lodowisko

Napisane przez
17 grudnia 2019 roku pojechaliśmy autokarem na nowoczesne  lodowisko do Krosna.

W wycieczce wzięli udział wszyscy uczniowie klasy IVb, część uczniów klasy Va i b oraz  młodzież z VIIb. Opiekunami byli  nasi wychowawcy: pan S. Zoła, pani K. Jurkowska. pan A. Hućko, pan K. Gorczyca i pani M. Ryczak.

Celem wyjazdu było doskonalenie techniki jazdy na łyżwach, promowanie aktywnego wypoczynku, integracja klas oraz dobra zabawa oczywiście.

Na miejscu można było wypożyczyć łyżwy i zaczęło się szaleństwo na lodzie. Na tafli kilka osób dopiero uczyło się jeździć, więc często ktoś się przewracał. Było dużo śmiechu z tego powodu. Niektórzy radzili sobie świetnie i można było uczyć się od nich jazdy. Po upłynięciu naszego czasu na lodowisku, udaliśmy się do szatni, aby oddać łyżwy i przebrać się.

W drodze powrotnej wstąpiliśmy na posiłek do Mc Donalda. Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z tego wyjazdu i chcielibyśmy koniecznie go powtórzyć.

  Maja Dybaś kl. IV b

Strona 1 z 3