Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

SPORT (18)

czwartek, 23 wrzesień 2021 10:14

Tenis stołowy

Napisane przez
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie

zaprasza chętnych uczniów na zajęcia z tenisa stołowego,

które odbywają się w poniedziałki i czwartki

w godz. od 15:00 do 17:00.

Zajęcia prowadzą panowie: Adam Durał i Mariusz Sporek.

Zapisy w GOK-u.

ZAPRASZAMY

piątek, 14 maj 2021 09:13

BENIAMINEK SOCCER SCHOOLS

Napisane przez
 
 

 
 Zarządzenie nr 10/2020/2021
z dnia 23 października 2020 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
 w sprawie czasowego wprowadzenia nauczania zdalnego w klasie 3b
Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną,  na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1166) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej ustnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Zarządzam co następuje :

 § 1

Wprowadza się nauczanie zdalne w w/w  placówce dla uczniów klasy 3b na okres od dnia 26.10.2020 do dnia 30.10.2020 r.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Alicja Witkowska - dyrektor szkoły

 
 
 
Zarządzenie nr 9/2020/2021
Dyrektora Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
z dnia 23 października 2020r.
wprowadzające procedury organizacji zdalnego nauczania
od dnia 26 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r.
dla klas 4-8
 

 §1

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zawiesza się od dnia 26 października do dnia 8 listopada 2020r.zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 4, 5, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej.

 § 2

W klasach 4-8 wprowadza się z dniem 26 października 2020r.  nauczanie zdalne.

 § 3

Uczniowie pracują zgodnie z obowiązującym planem lekcji dla każdej klasy wraz  z zajęciami indywidualnymi, tj., zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne,  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia przygotowujące do egzaminu.

 § 4

Szczegółowe procedury zdalnego nauczania określone są w regulaminie ”Regulamin zdalnego nauczania Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.

 § 5

Nauczyciele będą kontaktowali się z uczniami poprzez platformę Microsoft Teams, dziennik elektroniczny oraz umówione wcześniej komunikatory.

 § 6

Świetlica szkolna dla uczniów klas 1-3 pracuje od godz. 700 do godz. 1600 .

 § 7

Obiady dla klas 1- 3 będą wydawane normalnie bez zmian, natomiast dla uczniów klas 4-8 nie będą wydawane. Zgodnie z nowymi ustaleniami nastąpi zwrot części kosztów wpłaconych na obiady za miesiąc październik dla klas 4-8.

 § 8

W ramach zdalnego nauczania szkoła udostępnia i wypożycza uczniom  sprzęt komputerowy. Możliwości szkoły w zakresie wypożyczanego sprzętu komputerowego są ograniczone.

 § 9

Przypomina się, że zgodnie z decyzją Rządu od dnia 26 października do odwołania w godz. od 8.00 do 16.00 dzieci do 16 roku życia mogą przemieszczać się tylko pod opieką osoby dorosłej.

 § 10

Zarządzenie Dyrektora Szkoły wchodzi z dniem 26 października 2020r.

Proszę o przestrzeganie reżimu sanitarnego rekomendowanego przez władze państwowe dotyczącego dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz zasłaniania ust i nosa.

 

Alicja Witkowska - dyrektor szkoły

Ogólne zasady korzystania z obiektów sportowych
Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
w okresie pandemii  koronawirusa COVID 19

 

Każda osoba korzystająca z obiektów obowiązana jest do zapoznania się z niniejszymi zasadami:

 1. Zarządzającym obiektami jest Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie.
 2. Obiekty będą otwarte od 1 lipca 2020r. w podanych niżej godzinach.
 3. Korzystanie z obiektów sportowych poza wyznaczonym czasem jest zabronione.
 4. Z obiektów mogą korzystać tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
 5. Boisko ze sztuczną nawierzchnią i siłownia zewnętrzna będą udostępniane w godzinach: 10:00 do 16:00.
 6. Hala sportowa będzie udostępniana od poniedziałku do piątku w godzinach: 16:00 do 21:00.
 7. Korzystanie z obiektów zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów - powierzchnia hali sportowej  800 m2 – 16 osób, boiska sportowe i siłownia zewnętrzna 14 osób.
 1. Korzystanie z obiektów wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr tel 13 4415031 lub 692 204 095. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę. Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa nie potwierdzi obecności na miejscu w wyznaczonym czasie.
 2. Umowy zawarte wcześniej tracą moc.
 3. Po każdych zajęciach na boisku ze sztuczną nawierzchnią wyznacza się 15 minutową przerwę, w trakcie której zawodnicy muszą opuścić obiekt. W tym czasie nastąpi dezynfekcja.
 4. Po każdych zajęciach na hali sportowej wyznacza się 60 minutową przerwę, w trakcie której zawodnicy muszą opuścić obiekt. W tym czasie nastąpi dezynfekcja.
 5. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego WC, obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców.
 6. Za rzeczy pozostawione na terenie boiska i hali sportowej zarządca nie odpowiada.
 7. Korzystający z obiektów mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:

– korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekcji dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji,
– podczas korzystania z obiektów obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi minimum – 2 metry.

 1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszych zasad korzystania, a w szczególności do poleceń pracowników hali oraz zarządcy obiektu.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności karnej z tytułu nieprzestrzegania przez Najemcę obowiązków nałożonych przepisami prawa, w zakresie zachowania warunków szczególnej ostrożności z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną epidemią koronawirusa COVID-19
 3. Wszelka odpowiedzialność karna z tytułu złamania przepisów prawa w zakresie organizacji zgromadzeń ponosi Najemca.
 4. W przypadku powzięcia informacji o powstaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród uczestników wydarzenia, Najemca jest zobowiązany poinformować pozostałych uczestników wydarzenia wraz z poinformowaniem właściwego miejscowo oddziału sanitarno-epidemiologicznego.
 5. Sprawy nieuregulowane niniejszym zasadom porządkuje regulamin ogólny obiektów.
 6. Niniejsze zasady korzystania z obiektów wchodzą z dniem podpisania do odwołania przez Zarządcę.
 7. Na terenie obiektów znajduje się system monitoringu wizyjnego.  Monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności osób korzystających z obiektów. Z klauzulą informacyjną można zapoznać się na stronie internetowej szkoły oraz w jej siedzibie. 

 

1 lipca 2020r.                                                                                                                   Alicja Witkowska – dyrektor szkoły

niedziela, 05 styczeń 2020 13:50

Charytatywny Mecz Piłki Siatkowej

Napisane przez
W sobotę 4 stycznia 2020 roku kiedy to cała Polska śledziła skoki narciarskie w Innsbrucku oraz przygotowywała się do oglądania Gali Mistrzów Sportu,  w Nowym Żmigrodzie na hali został rozegrany Charytatywny Mecz Piłki Siatkowej  dla Zuzanny.

Zuzia to absolwentka naszej szkoły, która choruje na chłoniaka Hodgkinga.

W meczu zagrali: Drugoligowa Drużyna MKS „MOSIR” Jasło oraz zwycięzcy Amatorskiej Ligi Siatkówki Drużyna TAGORMET Jasło.

Pomysłodawcą i organizatorem tego meczu był nauczyciel wychowania fizycznego z naszej szkoły pan Stanisław Zoła.

Do wszystkich zebranych kilka miłych słów skierował Wójt Gminy Nowy Żmigród pan Grzegorz Bara.

Na widowni zasiedli licznie zgromadzeni kibice, a wśród nich najważniejsza bohaterka tego dnia Zuzia Bazan wraz z rodzicami i przyjaciółmi.

Obecni byli także m.in.: Przewodniczący Rady Gminy pan Henryk Strzelec, radny pan Piotr Kudłaty oraz sołtys wsi Sadki pani Jolanta Wygnał.

Niespodzianką dla wszystkich była możliwość oglądania srebrnego medalu Pucharu Świata, wywalczonego przez polskich siatkarzy w Japonii. Właścicielem tego medalu jest kapitan Drużyny MKS „MOSIR” Jakub Procanin. Oto krótka historia o tym jak stał się posiadaczem medalu. Trener Vital Heynen postanowił, że nie chce wystawiać srebrnego medalu na aukcji, tylko chce podarować go komuś, kogo historia najmocniej go poruszy. Ogłosił zatem konkurs na swoim Twitterze. Na konkurs wpłynęło 470 historii. Zwycięzcą został Jakub Procanin, którego historia najbardziej poruszyła trenera Heynena. Jakub także walczy z chorobą, jest po amputacji ręki, ale jak mówi nie poddaje się, walczy, gra w siatkówkę i chce być inspiracją dla wszystkich, którzy zmagają się z różnymi ciężkimi chorobami.

Podczas meczu rozegrano 4 sety, każdy z nich należał do drużyny MKS „MOSIR”, ale drużyna TAGORMET  dzielnie walczyła. Mecz sędziowała pani Barbara Gałuszka.

Pomiędzy setami można było podziwiać występy dwóch grup cheerleaderek z naszej szkoły. I grupa to uczennice z klasy 6a: Natalia Warzecha, Oliwia Przybyłowska, Maja Miśkowicz, Justyna Źrebiec i Otylia Baran. II grupa to uczennice z klasy 5a: Rita Wielgosz, Eliza Zoła, Klaudia Mastej i Barbara Jasionowicz.

Na uwagę zasługuje fakt, że uczennice zachęcone przez pana Zołę same opracowały układy choreograficzne, dobrały odpowiednie stroje, pompony i bardzo pięknie się zaprezentowały o czym świadczyły brawa publiczności.

Bardzo ważną role odegrał uczeń klasy 6a Wiktor Kania, który odpowiedzialny był za „przydzielanie punktów” drużynom oraz pełnił rolę DJ-a.

Pomoc przy organizacji meczu okazali także: absolwentki szkoły Kasia Musiał, Natalka Rak, Asia Głód; pracownik hali Sławomir Gracoń; Kamil Cygan z portalu www.nowyzmigrod24.pl oraz pisząca ten artykuł Joanna Kmieć.

Składamy serdeczne podziękowania Drużynie MKS „MOSIR” Jasło z trenerem Bartoszem Kilarem na czele i Drużynie TAGORMET Jasło za poświęcony czas i  rozegranie wspaniałego meczu.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie finansowe. Podczas spotkania udało się zebrać 3027 zł i 10 euro. Pieniądze zostały przekazane Zuzi i jej rodzicom, którzy serdecznie wszystkim dziękowali.

Cały czas możemy pomagać wpłacając pieniądze na leczenie:

Zuzanny Bazan – szczegóły https://fundacjaiskierka.pl/podopieczni/zuzanna-bazan-z-nowego-zmigrodu

Jakuba Procanina – szczegóły www.siepomaga.pl/nowa-reka-kuby

sobota, 30 czerwiec 2018 11:49

Gra w paintball

Napisane przez
11 czerwca 2018 roku uczniowie klas drugich gimnazjum wybrali się do Cieklina. W zacisznym miejscu na leśnej polanie grali w paintball. Na polu znajdują się zasłony, atrapy zabudowań, a także naturalne zasłony w postaci drzew, zarośli i naturalnych wyrobisk. To wszystko daje nieograniczone możliwości gry, kamuflażu, gry podchodowej w naturalnym lesie. Gra była bardzo emocjonująca. Grali nie tylko chłopcy ale także dziewczyny. Ten wyjazd na długo pozostanie w pamięci uczestników. Organizatorami wyprawy byli wychowawcy: pan Stanisław Zoła i pan Antoni Hućko.
sobota, 30 czerwiec 2018 11:42

Puchar Wójta w naszych rękach

Napisane przez
18 maja zorganizowaliśmy w hali sportowej turniej piłki siatkowej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród  pana Grzegorza Bary. W turnieju wzięło udział 6 szkół: Nowy Żmigród, Kąty, Dębowiec, Nienaszów, Osiek Jasielski oraz Łężyny.  Drużyny były mieszane 3 dziewczyny i 3 chłopaków. Oto klasyfikacja medalowa:
 1. SP Nowy Żmigród
 2. SP Kąty
 3. SP Dębowiec

Na koniec przyznano nagrody indywidualne dla najlepszej zawodniczki i zawodnika, a byli to uczniowie naszej szkoły Natalia Grzywacz oraz Wiktor Kuczała. Mecze sędziowali panowie: Antoni Hućko  oraz  Tomasz Źrebiec. Koordynatorem turnieju był pan Stanisław Zoła. Nagrody wręczali: pan wójt Grzegorz Bara oraz pani dyrektor Alicja Witkowska.

sobota, 30 czerwiec 2018 11:31

Turniej piłki nożnej

Napisane przez
15 maja w hali sportowej zorganizowaliśmy  turniej piłki nożnej.
I miejsce zajęła drużyna  ze  Szkoły Podstawowej w  Kątach, 
II miejsce SP Łężyny,
III miejsce SP Dębowiec,
IV SP Cieklin
V miejsce drużyna gospodarzy SP Nowy Żmigród.
Turniej koordynował pan Stanisław Zoła. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i puchary, które wręczyły: pani dyrektor Alicja Witkowska oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Bogusława Kostrząb.
sobota, 30 czerwiec 2018 11:12

Piesze rajdy terenowe

Napisane przez
11 kwietnia uczniowie zdobyli szczyt Polańska (738 m n.p.m.)
25 maja  odbył się rajd na Kamień nad Jaśliskami (857 m n.p.m.).
18 czerwca był wyjazd w okolice Wysowej, gdzie turyści wyszli na Ostry Wierch (938 m n.p.m.).Wycieczki prowadzi przewodnik beskidzki Tadeusz Wójcik. Organizatorem jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie.
Do zdobycia pozostało jeszcze 9 z 18 szczytów. Odznaka Korona Beskidu Niskiego coraz bliżej.

wtorek, 24 październik 2017 15:01

Rajdy piesze dla młodzieży

Napisane przez
Propagując zdrowy styl życia Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie wyszła z propozycją spędzania wolnego czasu w pięknych zakątkach Beskidu Niskiego dla młodzieży gimnazjalnej z terenu naszej gminy. Przyjęty program wycieczek turystycznych zakłada zdobycie 18 szczytów w Beskidzie Niskim o różnym stopniu trudności − od 641 m n.p.m. do 997 m n.p.m. Wycieczki prowadzi Tadeusz Wójcik – przewodnik beskidzki, ratownik GOPR, instruktor narciarstwa, pilot, kierownik i organizator wycieczek. Najwytrwalsi, którzy zaliczą wszystkie szczyty zdobędą odznakę Korona Beskidu Niskiego. Z naszej szkoły w rajdach uczestniczy grupa ok. czterdziestu uczniów.

Pierwsza wyprawa miała miejsce 26 kwietnia, a jest celem było zdobycie szczytu Tokarnia (778 m n.p.m., rejon Karlikowa).

Drugi wyjazd był w okolice Wysowej 17 maja, gdzie gimnazjaliści wyszli na szczyt Kozie Żebro (847 m n.p.m. rejon Wysowej).

Trzeci z cyklu rajdów odbył się 14 czerwca gdzie młodzież udała się na szczyt Magury Wątkowskiej (846 m n.p.m.).

26 września gimnazjaliści zdobyli najwyższy szczyt pasma – położoną pomiędzy Wysową a Krynicą – Lackową (997 m n.p.m.).

10 października miała miejsce kolejna wyprawa − tym razem szczyt − Łysa Góra nad Kątami (641 m n.p.m.).

17 października na młodzież z naszej szkoły czekała Magura Małastowska (813 m n.p.m.).

Piechurom zawsze towarzyszy wspaniała pogoda i dopisują dobre humory. Na koniec każdego rajdu jest ciepły posiłek.

Strona 1 z 2