Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

piątek, 19 czerwiec 2020 11:39

Ogólne zasady korzystania z obiektów sportowych Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie w okresie pandemii koronawirusa COVID 19

Napisane przez pedagog
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ogólne zasady korzystania z obiektów sportowych
Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
w okresie pandemii  koronawirusa COVID 19

 

Każda osoba korzystająca z obiektów obowiązana jest do zapoznania się z niniejszymi zasadami:

 1. Zarządzającym obiektami jest Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie.
 2. Obiekty będą otwarte od 1 lipca 2020r. w podanych niżej godzinach.
 3. Korzystanie z obiektów sportowych poza wyznaczonym czasem jest zabronione.
 4. Z obiektów mogą korzystać tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
 5. Boisko ze sztuczną nawierzchnią i siłownia zewnętrzna będą udostępniane w godzinach: 10:00 do 16:00.
 6. Hala sportowa będzie udostępniana od poniedziałku do piątku w godzinach: 16:00 do 21:00.
 7. Korzystanie z obiektów zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów - powierzchnia hali sportowej  800 m2 – 16 osób, boiska sportowe i siłownia zewnętrzna 14 osób.
 1. Korzystanie z obiektów wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr tel 13 4415031 lub 692 204 095. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę. Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa nie potwierdzi obecności na miejscu w wyznaczonym czasie.
 2. Umowy zawarte wcześniej tracą moc.
 3. Po każdych zajęciach na boisku ze sztuczną nawierzchnią wyznacza się 15 minutową przerwę, w trakcie której zawodnicy muszą opuścić obiekt. W tym czasie nastąpi dezynfekcja.
 4. Po każdych zajęciach na hali sportowej wyznacza się 60 minutową przerwę, w trakcie której zawodnicy muszą opuścić obiekt. W tym czasie nastąpi dezynfekcja.
 5. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego WC, obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców.
 6. Za rzeczy pozostawione na terenie boiska i hali sportowej zarządca nie odpowiada.
 7. Korzystający z obiektów mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:

– korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekcji dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji,
– podczas korzystania z obiektów obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi minimum – 2 metry.

 1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszych zasad korzystania, a w szczególności do poleceń pracowników hali oraz zarządcy obiektu.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności karnej z tytułu nieprzestrzegania przez Najemcę obowiązków nałożonych przepisami prawa, w zakresie zachowania warunków szczególnej ostrożności z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną epidemią koronawirusa COVID-19
 3. Wszelka odpowiedzialność karna z tytułu złamania przepisów prawa w zakresie organizacji zgromadzeń ponosi Najemca.
 4. W przypadku powzięcia informacji o powstaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród uczestników wydarzenia, Najemca jest zobowiązany poinformować pozostałych uczestników wydarzenia wraz z poinformowaniem właściwego miejscowo oddziału sanitarno-epidemiologicznego.
 5. Sprawy nieuregulowane niniejszym zasadom porządkuje regulamin ogólny obiektów.
 6. Niniejsze zasady korzystania z obiektów wchodzą z dniem podpisania do odwołania przez Zarządcę.
 7. Na terenie obiektów znajduje się system monitoringu wizyjnego.  Monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności osób korzystających z obiektów. Z klauzulą informacyjną można zapoznać się na stronie internetowej szkoły oraz w jej siedzibie. 

 

1 lipca 2020r.                                                                                                                   Alicja Witkowska – dyrektor szkoły

Czytany 361 razy