• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Godziny dostępności nauczycieli w szkole przewidziane na konsultacje z uczniami lub rodzicami

Zgodnie z art. 42 ust. 2f ustawy – Karta Nauczyciela przedstawiamy godziny dostępności nauczycieli w szkole przewidziane na konsultacje z uczniami lub rodzicami.

GODZINY DOSTEPNOŚCI NAUCZYCIELI

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis